Facebook

Spoštovani,


tudi letos z velikim navdušenjem in ponosom pričakujemo začetek Mednarodnega zborovskega festivala Koper, saj ta naznanja večdnevni glasbeni spektakel, ki sleherno leto postreže z vrhunskimi koncerti vokalne glasbe za izbrano občinstvo. Letošnja, že 12. izvedba, pa bo imela prav poseben čar s pridihom slavja, ob tej priložnosti bo namreč mešani pevski zbor Obala obeležil tudi svojo 40. obletnico
delovanja. Ta mejnik je v ponos in zadovoljstvo tudi nam, saj ga v Mestni občini Koper štejemo za obletnico modernega vokalnega glasbenega in kulturnega ustvarjanja na naših tleh, ki še posebej v zadnjih letih doživlja pravi razcvet. Beležimo namreč številne uspešne prireditve zborovskega petja in sledimo uspehom naših pevskih zborov, med njimi tudi naše Obale.


Del zaslug za to nosi tudi koprska občina, ki zadnja leta vse več pozornosti in podpore namenja prav ljubiteljski kulturi, kamor uvrščamo tudi vokalno glasbo in zborovsko petje. Prav zadnje je na naših tleh nadvse priljubljeno, ponaša pa se tudi z bogato tradicijo, ki so jo gojili in ohranjali ne samo v mestu, temveč tudi in predvsem v našem slikovitem zaledju. Glasba, predvsem pa zborovsko petje, je bilo za tukajšnje ljudi namreč veliko več kot samo prepevanje v zboru, bilo je kolesje kulturnega in družabnega življenja, imelo je odločilno povezovalno vlogo in je veljalo za generatorja socialnih stikov. Upam si trditi, da je še danes tako. K temu nedvomno dodatno prispevajo tudi prireditve, kot je Mednarodni zborovski festival Koper.


Iskrene čestitke organizatorju festivala, MePZ Obala Koper, ki si vztrajno prizadeva ohraniti tako pomemben glasbeni dogodek. Vsem udeležencem in obiskovalcem želim prijetno vzdušje ter veliko užitka pri izvajanju in poslušanju vokalne glasbe. Mešanemu pevskemu zboru Obala ob priložnosti še iskrene čestitke ob 40. jubileju. Naj bodo tako uspešna še vsa naslednja leta.


župan
Boris Popovič
Častni pokrovitelj 12. Mednarodnega zborovskega festivala Koper

Go to top